Aanmelden

Doelgroep
Gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar

Wie kan aanmelden?
Welzijnsvoorzieningen: CLB, huisdokter, CKG, OCMW, CGG, OCJ,…

Hoe aanmelden?
Telefoonnummer 0479 37 89 20

 

verbinding • communicatie • acuut • verontrusting • krachten  • samenwerking •deblokkeren • context • verantwoordelijkheid • gezin • kortdurend • hoop