Begeleidingstehuis - hoe kom je bij ons terecht

Onze hulpverlening is niet rechtstreeks toegankelijk. De jongens komen hoofdzakelijk bij ons terecht via gerechtelijke verwijzing en met een jeugdhulpverleningsbeslissing van de intersectorale toegangspoort.