Begeleidingstehuis - hoe werken wij

Jongens kunnen bij ons residentieel verblijven, of thuis verblijven in combinatie met een intensieve contextbegeleiding, of alleen wonen (vanaf 17 jaar) met begeleiding. Ouders en hun ruimere leefomgeving worden altijd mee begeleid en bij moeilijkheden staat er altijd een bed gereed in de voorziening voor onze jongeren om terug te plooien. Het schoolgaan en eventueel deeltijds werken wordt extra begeleid en afhakers worden speciaal opgevangen in het interne luik van APPèL, de module ondersteunende begeleiding. Wij bieden ook extra begeleiding rond vastlopende jongeren doorheen sociale vaardigheden en time-out. In het externe luik van APPèL werken we bijvoorbeeld samen met zorgboerderijen en organiseren ervaringsprojecten om jongens, anders dan bij een klassiek residentieel verblijf de kans te geven terug naar huis te gaan of te gaan alleen wonen.

Het doel is het herstel van de gebroken samenhang tussen de jongere en zijn leefomgeving opdat zij terug hun plaats vinden in onze samenleving.

We werken volgens de methodieken van CANO, zie ook canovlaanderen.be.