Hoe aanmelden? Verloop?

De toeleider stuurt voor elke jongere een ingevuld aanmeldingsformulier naar appel@pietersimenon.be. Dit is de eerste stap in de samenwerking. De ontvangen aanmeldingen worden chronologisch verwerkt.

Jongere, context en toeleider worden uitgenodigd voor een gesprek om te bekijken of we een aanbod kunnen linken aan de hulpvraag. Deze kennismaking gaat door in onze locatie, Zilleweg 26 in Lommel.
Het gesprek kan louter informatief zijn. Maar indien positief is dit gesprek meteen ook de startrondetafel waar de engagementsverklaring wordt ingevuld.
We trachten tot een drietal concrete doelstellingen te komen die de leidraad zullen vormen voor onze ondersteunende begeleiding. Elke betrokkene die aanwezig is, formuleert zijn/haar engagement naar het traject van de jongere toe in functie van deze doelstellingen.
En we maken concrete afspraken over de manier van info en zorg delen, vervoer, …

Indien er een partij als werkgever optreedt (bv. bij stage), wordt er een stage-overeenkomst afgesloten.

Er kan opgestart worden met een proefdag(en).

Op regelmatige basis gaan er rondetafelgesprekken door.
Elk traject wordt afgesloten met een eindrondetafel waar doelstellingen en samenwerking geëvalueerd worden, waar het vervolgtraject besproken wordt.
(Alle in rood aangeduide documenten zijn terug te vinden onder “documenten”.)

Indien zinvol kan er tijdens het traject overgestapt worden binnen de verschillende begeleidingsvormen van APPèL.  

CANO-Begeleidingstehuis Pieter Simenon engageert er zich toe

  • elke jonger een geschikte ondersteunende begeleiding te bieden
  • jongere en context permanent te betrekken in het begeleidingsproces
  • aan administratieve en verzekeringsvoorwaarden te voldoen