Hoe doen we dat?

Hoe werkt PH?

  • we zorgen voor een snelle opstart
  • één begeleider volgt het gezin op
  • traject van maximum 4 maanden
  • aanmelder volgt mee op en is aanwezig bij start – en eindgesprek
  • gesprekken aan huis of in de organisatie.
  • we leggen een focus op de kern
  • we ondersteunen proces en volgen gemaakte afspraken van het gezin mee op.

 

Aanmelding

Een aanmelding begint steeds met een telefonisch contact waarin er samen gezocht wordt naar mogelijkheden en de kern van verontrusting.

Assessment aanmelder

We gaan face-to-face in gesprek met de aanmelder om de vraag verder te verdiepen en het introductiegesprek voor te bereiden

Introductiegesprek met het gezin

De aanmelder verwoordt zijn zorgen naar het gezin en er worden afspraken gemaakt rond samenwerking.

Assessments

We luisteren naar ieders verhaal afzonderlijk en bereiden hen voor op het cirkelgesprek

Cirkelgesprek

Hier wordt ieders kern uitgewisseld en komt het gezin tot afspraken.

 

verbinding • communicatie • acuut • verontrusting • krachten  • samenwerking •deblokkeren • context • verantwoordelijkheid • gezin • kortdurend • hoop