INNOVATIE

Vanuit onze continue aandacht voor veranderingen in de context van jongeren en in de
vraag naar begeleiding, zijn wij steeds op zoek naar vernieuwingen in en van ons aanbod.
Projecten en projectwerking horen daar uiteraard bij.'

 

Project DrugSlink

Met dit project creëren we een netwerk in de provincie Limburg over de twee sectoren heen. Het aanbod voor jongeren met druggerelateerde problemen die in de Bijzondere Jeugdbijstand begeleid worden, kan zo verfijnd worden.

vzw Jongerenwerking Pieter Simenon faciliteert dit project. Onze partners in dit project zijn vzw Huize Sint-Vincentius, Katarsis, CAD en VGGZ. Samen met de partners vormen wij een stuurgroep voor de inhoudelijke aansturing van het project.

Het project wordt voor drie jaren gesubsidieerd door het Agentschap Jongerenwelzijn, de Vlaamse Overheid. Het project DrugSlink werd eind 2012 afgerond.