Met wie werken we samen?

Wij willen in verschillende richtingen samenwerken:

  • in eerste instantie met de jongere zelf, als partner in het uitstippelen van zijn/haar traject
  • met de ouders/ruimere context van de jongere
  • met de toeleiders, de consulenten, voorzieningen en diensten Bijzondere Jeugdbijstand, scholen, CLB's, schoolondersteunende diensten, enz.
  • met onze externe en vrijwillige medewerkers, stageplaatsen: vzw's, openbare diensten, zorgboeren, enz.
  • met de ondersteunende module van vzw St.-Augustinus, onze Limburgse collega’s, die net als wij een zinvol aanbod willen uitbouwen voor jongeren die extra steun nodig hebben.
  • APPèL onderschrijft de doelstellingen van Leerrecht Limburg. Wij zijn lid van de stuurgroep en van de werkgroep schoolexterne projecten.