Ons engagement

APPèL, Jongerenwerking Pieter Simenon vzw engageert er zich toe 
  • elke hulpvraag binnen de maand ter harte te nemen
  • opgestarte trajecten op maat van de jongere uit te werken
  • jongere en context centraal te plaatsen en permanent te betrekken in het begeleidingsproces
  • aan administratieve en verzekeringsvoorwaarden te voldoen