ONZE JAARVERSLAGGEVING

Met veel enthousiasme  en fierheid kondigen wij de digitale publicatie van de jaarverslaggeving van 2017 aan. De drie verslagen bevatten een bundeling van alles wat we als vzw het afgelopen jaar ondernamen in de verschillende deelwerkingen en kernprocessen.  De verslagen  werden geschreven tegen de achtergrond van een gebalanceerde weergave over de verschillende polen van onze kwaliteitsdriehoek. We hopen dat de jaarverslaggeving een prima weergave geeft van de dynamiek die in onze vzw en de bredere sector leeft.

De jaarverslagen kun u terugvinden via de tabbladen in de bovenbalk (vzw algemeen) of door hier te klikken. Wij wensen u veel leesgenot.