Partners

PH is een andere manier van kijken en praten. Daarom vinden wij het belangrijk om regelmatig in dialoog te treden met onze aanmelders. We willen dezelfde taal spreken en zijn er van overtuigd dat hier een mooie manier van samenwerking uit voort vloeit.

We organiseren regelmatig terugkommomenten en ervaringsdagen:

  • Ervaringsdagen: Tijdens deze dag willen we onze partners laten ‘voelen’ wat PH betekent. Het is een onderdompeling in de visie van Positieve Heroriëntering.
  • Terugkommomenten: Tijdens deze namiddagen willen we in dialoog treden met onze aanmelders rond de samenwerking en is er ruimte voor casusgerichte vragen. Op deze manier willen we dezelfde 'taal' blijven spreken met degenen waar we mee samenwerken. 

Data 2017

Datum ervaringsdag

10 oktober van 9u tot 16u.

Datum terugkomdag

14 november van 13 tot 15u30.

 

verbinding • communicatie • acuut • verontrusting • krachten  • samenwerking •deblokkeren • context • verantwoordelijkheid • gezin • kortdurend • hoop