Verschillende vormen van aanbod

Gelinkt aan de begeleidingsvormen, die het Agentschap Jongerenwelzijn hanteert, organiseren wij een aanbod op volgende vlakken: 

aanbod 1: Korte ervaringstrajecten

 • doel: na een blokkade de jongere helpen inzien welke waarden, normen, patronen oorzaak zijn van het vastlopen + handvaten bieden tot verandering waar het vervolgtraject verder mee aan de slag kan.
 • termijn: op voorhand afgebakend
 • concreet: intern meedraaien in onze vaste locatie of extern op een project- of stageplaats
 • overnachting is mogelijk in onze projectplaatsen
 • begeleiding: permanent in onze vaste locatie, in de externe situaties draait regelmatig een begeleider mee

 

aanbod 2: Dagactivering

 • doel: na een blokkade jongere helpen inzien welke waarden, normen, patronen oorzaak zijn van het vastlopen + handvaten bieden tot verandering waar het vervolgtraject verder mee aan de slag kan.
 • termijn: op voorhand afgebakend
 • concreet: intern meedraaien in onze vast locatie of extern op een project- of stageplaats
 • overnachtingen: niet
 • begeleiding: permanent in onze vaste locatie, in de externe situaties draait regelmatig een begeleider mee

 

aanbod 3: Time-out

 • doel: een vastgelopen situatie (thuis, in school, in voorziening) deblokkeren door de jongere uit de situatie te halen. Time-out is in principe snel en ad hoc in te zetten. Wij kunnen rust bieden door met de handen te werken. Bij time-out is er altijd een terugkeergarantie.
 • termijn: op voorhand afgebakend, maximaal 2 weken
 • concreet: afhankelijk van de vastgelopen situatie kan de time-out doorgaan in Project A, bij een zorgboer, in jeugdherberg, met de context, Agentschap Natuur en Bos, …
 • overnachting: afhankelijk van de vastgelopen situatie al dan niet met overnachting
 • begeleiding: alle betrokkenen op de jongere worden geactiveerd binnen de time-out. In tegenstelling met andere time-outprojecten voorzien wij geen 24-uursbegeleiding.

 

aanbod 4: (Ont)heming*

*momenteel omwille van de hoge kostprijs hoofdzakelijk gericht op jongens van CANO-begeleidingstehuis Pieter Simenon met buitenlandse roots.

 • doel: de verbinding met het land van herkomst en met de familie herstellen. Leven zoals mensen daar. Voeling krijgen met land van herkomst door er te leven. Confrontatie met verschillende culturele, religieuze, sociale, … aspecten met als doel inzicht in eigen situatie te verhogen. De context wordt uitdrukkelijk betrokken in het proces.
 • termijn: op voorhand afgebakend
 • concreet: in het land van herkomst, vanuit gastgezinnen naar eigen context
 • overnachting: vanzelfsprekend
 • begeleiding: begeleider start op, rondt mee af en gaat tussentijds langs

 

aanbod 5: Andere

Wij trachten in te gaan op alle specifieke ondersteuningsvragen van jongeren, hun context en hun toeleiders.

Wij stellen ons open om creatief en out of the box op zoek te gaan naar mogelijkheden om een vastgelopen of scheefgetrokken situatie te deblokkeren.