Vriendenkring - financiën

De bedragen door de vriendenkring verzameld, worden op een rekening van de vzw gestort.

De organisatie haalt geen van de verzamelde Vriendenkringgelden af zonder goedkeuring van de vriendenkring (3/4 meerderheid).  Het kassaldo moet minimum 500 euro bedragen.

Indien nodig schiet de vzw onkosten vooraf voor bij de organisatie van een activiteit, en voor zover het eigen bedrag (500 euro) niet volstaat.

 

De voorzieningen en projecten stellen, indien zij steun wensen voor de activiteit plaatsvindt en schriftelijk de vraag met motivatie aan de voorzitter of secretaris voor de te financieren initiatieven.

De Vriendenkring bepaalt autonoom op welke manier aan die initiatieven tegemoet kan gekomen worden, en welke prioriteiten er gelegd worden.

Bij een vraag tot financiële ondersteuning, zullen personeelsleden van de voorziening, tevens lid van de Vriendenkring, zich onthouden indien de beslissing gestemd moet worden, en zich daarvoor uit de vergadering verwijderen.

 

Bij ontbinding van de Vriendenkring gaan, na aftrek van de nog openstaande schulden, alle resterende gelden naar de vzw.

 

Bovenstaande richtlijnen blijven van toepassing zolang de vergadering deze niet wijzigt bij ¾ meerderheid.