Vriendenkring - hoe?

De doelstellingen van de vriendenkring zijn:           

  • Verzamelen van financiële middelen ter ondersteuning van de diverse voorzieningen en projecten van vzw Pieter Simenon ter verbetering van de kwaliteit van de zorg en voor zover de werking onvoldoende gesubsidieerd is.
  • Organiseren van activiteiten ter verzameling van financies of materialen in functie van de ingediende steunvragen
  • Mee helpen bouwen aan een positief imago van de vzw.
  • Zich ten dienste stellen van de praktische uitwerking van initiatieven indien daarvoor aangesproken.
  • Mee initiatief nemen rond feestelijke gebeurtenissen en activiteiten van de organisatie.

Bevorderen van positieve menselijke verhoudingen binnen de Vriendenkring.