Vriendenkring - organisatie

Voorzitter en secretaris worden tweejaarlijks gekozen uit de vriendenkringleden en zijn herverkiesbaar.

De voorzitter is een niet-personeelslid van Pieter Simenon en zijn voorzieningen en projecten.

De secretaris is de uitvoerder van de administratieve taken en beslissingen.

De voorzitter vertegenwoordigt de Vriendenkring waar dit nodig geacht wordt en leidt de vergaderingen op basis van de agenda.

Beslissingen worden zoveel mogelijk in consensus genomen.

Indien een aanwezig lid erom vraagt, zal er gestemd worden.  De beslissing valt met de helft +1 van de aanwezige stemmen.  Bij gelijkheid van stemmen geeft de voorzitter de doorslag.

Een lid van de Vriendenkring is niet persoonlijk verantwoordelijk voor een beslissing van de vergadering naar de buitenwereld toe en vertolkt dan ook enkel de gezamenlijke beslissing waaraan hij loyaal is.

De leden van de Vriendenkring zijn tijdens hun activiteiten gedekt door een verzekering via de vzw.

Materialen van de vriendenkring worden geïnventariseerd door de secretaris.