Vriendenkring - waar?

De Vriendenkring vergadert gewoonlijk 5 maal per jaar, tenzij de vergadering beslist de frequentie op te voeren voor welbepaalde activiteiten.

De vergaderingen hebben plaats in het dagcentrum de Teuten, tenzij een andere plaats afgesproken wordt.