Vriendenkring - wat is de vriendenkring?

De Vriendenkring van de vzw Jongerenwerking Pieter Simenon is een vereniging bestaande uit minimum zes leden. 

Deze groep van mensen voelt zich aangesproken door de maatschappelijke taak die de vzw vervult en wil loyaal, haar ondersteuning geven aan de werking en organisatie ervan.

Zij willen een positief beeld uitdragen door als een echte groep vrienden naar buiten toe te treden.

De vriendenkring laat zich niet in met het inhoudelijke aspect rond methodieken, organisatie en doelgroep van de voorzieningen.