Vriendenkring - wie?

Elke persoon die zich aanbiedt of uitgenodigd wordt door een Vriendenkringlid, kan lid worden indien in de voorgaande vergadering ¾ van de aanwezigen hun goedkeuring geven.

Personeelsleden van Pieter Simenon die tot de Vriendenkring behoren of toetreden; mogen nooit meer dan de helft –1 van de totale ledengroep uitmaken.

Een lid dat wenst ontslag te nemen deelt dit mee aan de voorzitter van de Vriendenkring.

De leden verontschuldigen zich voor een vergadering bij de voorzitter of secretaris.

De vriendenkring kan tijdens activiteiten uitgebreid worden met extra mensen, die enkel voor deze activiteiten komen en die hiervoor ook onder de verzekering van de vzw vallen.