vzw algemeen - onze missie

"Wij engageren ons samen verbindend te werken om breuken tussen jongeren, hun
leefomgeving en de samenleving te herstellen, in antwoord op maatschappelijke verwijzing.
Wij willen dit realiseren vanuit een evenwichtig verdeelde zorg voor de doelgroepen, de
medewerkers en de organisatie."

Onze missie onderschrijft twee belangrijke waarden:
- geloof in de kracht en de groeimogelijkheden in verbondenheid;
- respect voor ieders eigenheid en ernaar handelen.