vzw algemeen - organisatiestructuur

Dit schema van een procesgerichte netwerkorganisatie is een markt/klant-gerichte structuur. De deelwerkingen zijn zelfstandige units die achterwaarts netwerken in een grotere vzw. Het schema zet de organisatie in horizontale werkprocessen naar de cliënten toe en is naar structuur toe zeer flexibel van aard op het terrein, terwijl in de backoffice stabiliteit wordt verzekerd.

Onze organisatie is ingebed in een maatschappelijke context, die ons een maatschappelijke opdracht geeft, verwoord door de overheid.