vzw algemeen - wie zijn wij

De vzw Jongerenwerking Pieter Simenon is een privaat initiatief, actief in het kader van
Jongerenwelzijn, Bijzondere Jeugdbijstand en Jeugdbescherming. De werking evolueert al
jaren als een zich voortdurend vernieuwend aanbod van verblijf, begeleiding en
afhandeling van delicten voor verschillende doelgroepen van jongeren.

Onze vzw omvat drie deelwerkingen: Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp:het (dagcentrum 'De Teuten', APPèL en Positieve Heroriëntering), het begeleidingstehuis
'Pieter Simenon' en de HCA-dienst 'BAAL'.

Wij zijn erkend door de Vlaamse Overheid, agentschap Jongerenwelzijn.