Wat doen wij concreet met de jongeren?

De hulpvraag van de jongere is het vertrekpunt. 
Elke hulpvraag wordt ter harte genomen. 
Waar, hoe en hoe lang we ondersteunen is voor elke jongere verschillend. Minimaal kan elke aanmelder rekenen op een coachingsgesprek waar we aftasten of APPèL de beste oplossing biedt voor de jongere. We zoeken ook mee naar alternatieven. 
Elke begeleiding is op maat van de jongere en gebaseerd op zijn/haar krachten en werkpunten. 
We hebben een intern luik, op een vaste locatie (Zilleweg 26 in Lommel), waar de nadruk ligt op samenleven in een microklimaat onder permanente begeleiding. Hier wordt enkel overdag en tijdens werkdagen met jongeren gewerkt. 
In ons externe luik werken we samen met project- en stageplaatsen waar de nadruk ligt op samenleven en samenwerken, in de maatschappij. Dit kan met of zonder overnachting. Er is  een begeleider die het traject begeleidt en ook regelmatig meewerkt. 
Soms is een mengvorm van beiden aangewezen.
Wij zetten verschillende begeleidingsvormen in om jongeren de kans te geven een optimale groei door te maken.