Wat doen wij concreet met de jongeren?

Op een startrondetafel (zie 6. verloop) wordt de hulpvraag van jongere duidelijk en komen we overeen rond welke doelstellingen we gaan werken.

Waar en hoe dit gebeurt is voor elke jongere verschillend.

Onze betrachting: een individueel traject realiseren, op maat van de jongere en gebaseerd op zijn/haar krachten en werkpunten.

We hebben een intern luik, op een vaste locatie (Zilleweg 26 in Lommel), waar de nadruk ligt op samenleven in een microklimaat onder permanente begeleiding.

In ons externe luik werken we samen met project- en stageplaatsen waar de nadruk ligt op samenleven en samenwerken, in de maatschappij. Dit kan met of zonder overnachting. Er is  een begeleider die het traject begeleidt en ook regelmatig meewerkt.

Soms is een mengvorm van beiden aangewezen.

Wij zetten verschillende begeleidingsmethodieken in om jongeren de kans te geven een optimale groei door te maken.