Wat is ons algemene doel?

- ondersteuning bieden aan lopende (hulpverlenings)trajecten

- vastgelopen situaties trachten te deblokkeren.

- klassieke hulpverlening lijkt niet (meer) aangewezen, we trachten een alternatief aanbod te creëren.

- betrekken van het netwerk met als doel een goede overdracht te creëren