Wat is ons algemene doel?

  • ondersteuning bieden aan lopende (hulpverlenings)trajecten
  • vastgelopen situaties trachten te deblokkeren. 
  • een alternatief aanbod trachten te creëren als aanvulling op klassieke hulpverlening
  • betrekken van het netwerk met als doel een goede overdracht te creëren