Wat is PH?

In  situaties waarin betrokkenen zelf geen oplossing meer zien, creëert Positieve Heroriëntering terug perspectief. We geloven in de krachten van het gezin en gaan samen met hen op weg via een gestructureerd proces. We beluisteren ieders verhaal afzonderlijk en ondersteunen hen in het uitwisselen naar elkaar toe. We geloven dat wanneer mensen echt naar elkaar luisteren, ze opnieuw verbinding voelen en  verantwoordelijkheid willen nemen tot verandering.

 

We willen snel en intensief met het gezin aan de slag zodat meer ingrijpende hulp vermeden wordt. Om dit te realiseren rekenen we op onze aanmelders en is een goede samenwerking belangrijk.

 

 “Problem talk creates problems, solution talk creates solutions”
  (Steve de Shazer)

 

verbinding • communicatie • acuut • verontrusting • krachten  • samenwerking •deblokkeren • context • verantwoordelijkheid • gezin • kortdurend • hoop