Wie zijn onze toeleiders?

Wij zien alle partners binnen integrale jeugdhulp (bv. consulenten, CLB’s, voorzieningen BJB, …) als mogelijke toeleiders.

In principe bevindt de ondersteunende module zich voor de toegangspoort en zouden jongeren en hun ouders ook rechtstreeks beroep op ons kunnen doen. Ons aanbod is echter beperkt: in het kader van terugkeer naar de reguliere hulpverlening, verkiezen wij vanaf het begin samen te werken met de diensten en organisaties die deze terugkeer verder begeleiden.